КОНТАКТИ С "ХМ" ООД

Седалище и адрес на управление

"ХМ" ООД
България; 5800 Плевен
ул. "Гоце Делчев" 19
МОЛ: Димитър Митковски
ИДЕНТ.№: 114031010
ДДС №: BG114031010

ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ

гр. Плевен
ул. "Винпром" 14

СКЛАДОВА БАЗА И ОФИС

гр. Плевен
ул. "Северна" 20

контакти

0888 321 760

Връзка с чуждестранни клиенти:
0879 236 222

office@hmood.bg
hm_ood@mail.bg