ФИРМИ, С КОИТО РАБОТИМ:
ЕКСПОРТНИ

Фирми, износители на рафинирани масла и експелер/кюспе/

ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ

Фирми с основна дейност зърнопроизводство/отглеждане на маслодаен слънчоглед/

ФУРАЖНИ ФИРМИ

Фирми, произвеждащи фуражи

ЖИВОТНОВЪДНИ ФИРМИ

Фирми, нуждаещи се от зърнени продукти с високо съдържание на протеин, както и разнообразие от услуги.

КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Потребители на основните продукти,произвеждани от фирма“ХМ“ООД