ПРЕРАБОТКА НА МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД

Чрез предаването на маслодаен слънчоглед за преработка, клиентите получават процент рафинирано олио и експелер/кюспе/.

ПРЕВЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

Фирма „ХМ“ ООД притежава машина за превяване, която почиства маслодаен слънчоглед, рапица, ечемик и др., с цел отстраняване на чужди примеси и намаляване процента на влагата в зърнените култури.

ИЗМЕРВАНЕ И ПРЕТЕГЛЯНЕ НА АВТОКАНТАР 60 ТОНА

Услугата претегляне с автокантар с капацитет до 60 тона се извършва срещу заплащане, за която се издава съответно документ - кантарна бележка.